ข้อมูลนักเรียน

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

34878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
59
238
34286
1114
1243
34878

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-25 08:44

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2567

ชั้น/เพศชาย
ชาย
หญิง
รวม
  ห้องเรียน
ม.1
76
67
143
5
ม.2
54
80
134
4
ม.3
69
50
119
3
รวมมัธยมต้น
199
197
396
12
ม.4
52
70
122
4
ม.5
49
77
126
4
ม.6
65
74
139
4
รวมมัธยมปลาย
166
221
387
12
รวมทั้งหมด
365
418
783
24

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567