ข้อมูลนักเรียน

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การประชาสัมพันธ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

29278
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
40
123
28923
747
1006
29278

Your IP: 35.175.201.191
2024-02-22 06:24

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566

ชั้น/เพศชาย
ชาย
หญิง
รวม
  ห้องเรียน
ม.1
55
83
138
4
ม.2
68
44
112
3
ม.3
66
64
130
4
รวมมัธยมต้น
189
191
380
11
ม.4
53
78
131
4
ม.5
68
76
144
4
ม.6
37
79
116
4
รวมมัธยมปลาย
158
233
391
12
รวมทั้งหมด
347
424
771
23

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566