ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

34895
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
59
255
34286
1131
1243
34895

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-25 09:36

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
43120
โทร. 0864563011
www.facebook.com/KudBongPhitayakharschool
www.kpkschool.ac.th