ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การประชาสัมพันธ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

29302
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
40
147
28923
771
1006
29302

Your IP: 35.175.201.191
2024-02-22 07:24

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
43120
โทร. 0864563011
www.facebook.com/KudBongPhitayakharschool
www.kpkschool.ac.th