การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

34879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
59
239
34286
1115
1243
34879

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-25 08:47

กิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร