กลุ่มเนื้อหาเมนูหลัก

photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

การประชาสัมพันธ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

31316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
27
32
31156
542
1206
31316

Your IP: 44.210.149.205
2024-04-22 08:47

กิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
43120
โทร. 0864563011
www.facebook.com/KudBongPhitayakharschool
www.kpkschool.ac.th